Hvad det kræver for at blive frivillig brandmand i Vester Sottrup

At du er sund & rask, er mellem 18 og 40 år, er du lidt på den anden side af de 40 år så finder vi også ud af det.

At du er villig til at gennemgå uddannelsen som brandmand i følge Beredskabsstyrelsen.

Før kursusstart kræves der en godkendt helbredsattest.

Førstehjælp:

Inden grundkursus påbegyndes skal et 12 timers førstehjælpskursus gennemgås.

Grunduddannelse Indsats:

Kurset er på 37 timer og dette skal være gennemført inden for det 1. år, kurset afsluttes med en prøve som skal bestås for at kursusbevis kan udleveres.

Formålet med grunduddannelsen er, at uddanne deltageren til at kunne fungere som hjælper på et slukningstog. Det vil sige, at man kan bistå i slukningsarbejdet ved strålerørs-, stigrørs- og skumudlægning, samt indgå i arbejdet med transport af vand i forbindelse med brug af tankvogn.

Som hjælper er man ikke uddannet som røgdykker, og man må ikke deltage i slukningsarbejde i røgfyldte rum m.v.

Funktionsuddannelse Indsats:

Senest i 3. år skal funktionsuddannelsen indsats på 148 timer gennemgås, den indeholder bl. a. en røgdykkeruddannelse og et dybere kendskabtil emner fra grunduddannelsen indsats.

Formålet med uddannelsen er at deltageren skal kunne fungere som selvstændig på et slukningstog. Funktionsuddannelsen afsluttes med en mundtlig og praktisk prøve. Når funktionsuddannelsen er bestået må brandmanden udføre alle opgaver på slukningstoget og virke som røgdykker.

Håndtering af tilskadekomne:

Kurset er på 20 timer og skal være gennemført inden for det 5. år, på kurset lærer man at yde situationsbestemt og målrettet førstehjælp til tilskadekomne med akut opståede skader på bevægeapparatet. Desuden får deltageren kendskab til bevægeapparatets anatomi og fysiologi.

Øvelser:

For at veligeholde uddannelsen, gennemføres der årligt mindst 12 øvelser af 2 timers varighed.

Denne komplette uddannelse er godkendt i hele Danmark.

Ellers Tjek Blivbrandmandnu

Vester Sottrup Frivillig Brandværn